Leren via E-learning

Naast het reguliere opleidingsprogramma van T&O, biedt VluchtelingenWerk ook de mogelijkheid om middels e-learningmodules online te leren. Enkele van deze modules worden gebruikt als voorbereiding op een training of cursus. Als dat aan de orde is, word je daarvan tijdig op de hoogte gebracht. Deelname aan een training of cursus is echter geen voorwaarde om de module te kunnen volgen.

De modules zijn onderverdeeld in drie categorieën: Algemeen, Asiel en Integratie.  Afhankelijk van je taken bij VluchtelingenWerk kun je zo eenvoudig bepalen welke modules voor jou meer of minder relevant zijn. Ook hier geldt echter dat het je vrij staat om elke module te volgen. Sterker nog, dit moedigen we juist aan.

Op- of aanmerkingen?

Mocht je naar aanleiding van deze modules vragen of opmerkingen hebben, stuur dan een e-mail naar t-o@vluchtelingenwerk.nl.
Heel veel plezier en succes!

Modules:

Algemeen:
Introductie VluchtelingenWerk Nederland
Gesprekstechnieken
Time4You
Planmatig begeleiden met CODA
Werken met een (telefonische) tolk
Hoe gaan we om met privacy?
Omgaan met psychosociale problemen
Vluchtweb
Wegwijs in de ict-programma's van VluchtelingenWerk
De Roos van Leary
Voorbereiding Training Interculturele Communicatie