Leren via E-learning

Naast het reguliere opleidingsprogramma, biedt de VluchtelingenWerk Academie ook de mogelijkheid om middels e-learningmodules online te leren.

Enkele van deze modules worden gebruikt als voorbereiding op een training of cursus. Als dat aan de orde is, word je daarvan tijdig op de hoogte gebracht. Deelname aan een training of cursus is echter geen voorwaarde om de module te kunnen volgen.

De modules zijn onderverdeeld in drie categorieën: Algemeen, Juridisch en Integratie.
Afhankelijk van je taken bij VluchtelingenWerk kun je zo eenvoudig bepalen welke modules voor jou meer of minder relevant zijn. Ook hier geldt echter dat het je vrij staat om elke module te volgen.
Sterker nog, dit moedigen we juist aan.

Op- of aanmerkingen?

Mocht je naar aanleiding van de e-learningmodules vragen of opmerkingen hebben, stuur dan een e-mail naar t-o@vluchtelingenwerk.nl.
Heel veel plezier en succes!

 

Modules:

 

Algemeen:
Gesprekstechnieken
Planmatig begeleiden met CODA
Werken met een (telefonische) tolk
Hoe gaan we om met privacy?
Omgaan met psychosociale problemen
Wegwijs in de ict-programma's van VluchtelingenWerk
De Roos van Leary
Interculturele communicatie: cultuursensitief werken
Informatiebeveiliging
VluchtelingenVolgSysteem - VVS
Huiselijk geweld en kindermishandeling

Juridisch:
Asiel & Begeleiding
Vluchtverhaalanalyse
Dublin
Mensenhandel  ( Samenvatting in PDF )
Terugkeer(beleid) en rol VluchtelingenWerk
Kwetsbaarheid in asielprocedures
Time4You
Vluchtweb

Integratie:
Begeleiding in de gemeente
Arbeidscoaching - Basis
Arbeidscoaching - De driehoek: Arbeidscoach - Vluchteling - Gemeente
Euro-Wijzer voor Maatschappelijk Begeleiders Euro-Wijzer voor budgetcoaches
Wegwijzer in Onderwijs