Leren via E-learning
VluchtelingenWerk heeft een aantal e-learning modules ontwikkeld. Deze-learning programma's zijn voornamelijk bedoeld ter ondersteuning van het cursusprogramma van T&O maar de modules zijn ook op zichzelf te volgen. De modules zijn zowel geschikt voor nieuwe medewerkers als voor hen die de basiskennis willen opfrissen.

Voorbereiden cursussen
Bij (vervolg)cursussen kan het van tevoren doornemen van een module verplicht worden. Dit garandeert een meer gemeenschappelijk startniveau. Ook kan de hoeveelheid theorie in de cursussen op deze manier beperkt worden en kan meer worden ingegaan op taken en praktijksituaties. Werk bij het doornemen van de modules in een rustige ruimte en neem de tijd.

Op- of aanmerkingen?
Heeft u op- of aanmerkingen over de modules? Stuur dan een e-mail naar t-o@vluchtelingenwerk.nl

E-learningmodule Asiel & Begeleiding
E-learningmodule Begeleiding
E-learningmodule Introductie VluchtelingenWerk Nederland
E-learningmodule Gesprekstechnieken
E-learningmodule Vluchtverhaalanalyse
E-learningmodule Begeleiding in de gemeente
E-learningmodule Dublin
E-learningmodule Vluchtweb
E-learningmodule Mensenhandel
E-learningmodule Psychosociale problemen
E-learningmodule Arbeidscoaching - Basis
E-learningmodule Arbeidscoaching - De driehoek: Arbeidscoach - Vluchteling - Gemeente
E-learningmodule Werken met een (telefonische) tolk
E-learningmodule Euro-Wijzer voor Maatschappelijk Begeleiders
E-learningmodule Planmatig begeleiden met CODA