Cursus Toelating 1 & 2

Doel Doel van deze cursus is dat deelnemers zicht hebben op de asielprocedure en op hun taken en mogelijkheden in de begeleiding bij de asielprocedure. We werken aan de hand van een compleet cliëntdossier.

Bijzonderheden:
De cursus Toelating 1 en 2 omvat twee cursusdagen die uitsluitend als eenheid gevolgd kunnen worden.
Doelgroep Medewerkers van VluchtelingenWerk die zich bezighouden met de juridische begeleiding.
Vooropleiding Basiscursus hebben gevolgd.
De cursus omvat een lees- en huiswerkopdracht voor dag 1 en een lees- en huiswerkopdracht voor dag 2. Geschatte tijdsinvestering is totaal max. 5 uur voor beide voorbereidingsopdrachten.
Omschrijving Dag 1:
In de ochtend wordt een aantal internationale verdragen besproken. De vijf V’s uit het Vluchtelingenverdrag worden middels een oefening verhelderd. ’s Middags is er een videofilm over de praktijk tijdens de AC-procedure. Aansluitend wordt stapsgewijs de algemene asielprocedure en de verlengde asielprocedure doorgelopen. De functie van het Eerste en Nader gehoor/correcties & aanvullingen en de rol van VluchtelingenWerk daarbij worden toegelicht. We sluiten de dag af met de voornemensprocedure. Deelnemers krijgen voor dag 2 een huiswerkopdracht aangaande de beschikkingsprocedure mee.

Dag 2:
We starten die dag met de toelatings- en afwijzingsgronden.
De huiswerkopdracht aangaande de beschikkingsprocedure wordt uitgebreid besproken.
We gaan tijdens deze dag verder in op de intermediairfunctie van VluchtelingenWerk ten opzichte van de rechtshulpverlening en de cliënt. Deelnemers krijgen informatie over de rechtsgevolgen van een beschikking, het beroep en hoger beroep en raken bekend met het begeleidingsaanbod van VluchtelingenWerk in de tweede fase van de asielprocedure.

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingDag 1Dag 2LocatieVrije plaatsenInschrijven
Cursus Toelating 1 & 2 01-07-202008-07-2020Utrecht3Inschrijven
 
Cursus Toelating 1 & 2Op de wachtlijstInschrijven