Cursus Gezinshereniging 1 & 2

Doel Doel van deze tweedaagse cursus is dat deelnemers statushouders adequaat kunnen begeleiden bij de aanvraagprocedure voor gezinshereniging. Er wordt gesproken over de wet- en regelgeving ten aanzien van gezinshereniging op asielgronden, gezinshereniging op reguliere gronden en verruimde gezinshereniging ouderenbeleid.
Doelgroep De cursus is voor medewerkers van VluchtelingenWerk met de specifieke taak begeleiding bij gezinshereniging. Een aantal weken ervaring met de begeleiding bij gezinshereniging is een pré.

Er is ook een actualiteitendag gezinshereniging, zie themadagen. Of vraag een actualiteitendag gezinshereniging aan op locatie.

Vooropleiding De basiscursus hebben gevolgd.
De cursus Toelating 1 & 2 als voortraject is een pré.. De deelnemer heeft enige ervaring in de begeleiding van een gezinsherenigingstraject.

Omschrijving Doel van deze tweedaagse cursus is dat deelnemers vluchtelingen adequaat kunnen begeleiden bij de aanvraagprocedure voor gezinshereniging.
Dag 1
Na een korte inleiding over (internationale) verdragen en wet- en regelgeving wordt gezinshereniging op asielgronden behandeld.
Hierbij gaan deelnemers met een aantal concrete situatiebeschrijvingen aan de slag.
In de middag richten we ons bij de gezinshereniging op reguliere gronden met name op de strenge toelatingsvoorwaarden. Vervolgens wordt de mvv-aanvraag besproken. Verder krijgen de deelnemers een korte introductie op het gebruik van het tabblad gezinshereniging in VVS. Tot slot wordt een voorbereidingsopdracht voor de tweede
cursusdag uitgereikt.
Dag 2
Na een korte terugblik op de eerste cursusdag en een toelichting op de tweede, wordt in de ochtend de voorbereidingsopdracht uitgebreid doorgelopen en behandeld. In de middag worden de volgende thema’s behandeld:
Legeskosten, financieren gezinshereniging en organisatie reis. En tot slot de procedure bij binnenkomst nareizigers.

De cursus bevat een leesopdracht voor dag 1 en een leesopdracht en huiswerkopdracht voor dag 2. De voorbereidingsduur voor beide dagen zal in totaal ongeveer 5 uur zijn.

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingDag 1Dag 2LocatieVrije plaatsenInschrijven
Cursus Gezinshereniging 1 & 2 18-05-202025-05-2020Utrecht5Inschrijven
Cursus Gezinshereniging 1 & 2 18-06-202025-06-2020Eindhoven17Inschrijven
Cursus Gezinshereniging 1 & 2 30-06-202007-07-2020Utrecht18Inschrijven
 
Cursus Gezinshereniging 1 & 2Op de wachtlijstInschrijven