Cursus Toelating Vervolgd

Doel Het volgen van de cursus stelt je in staat om je ondersteuningsmogelijkheden als juridisch begeleider tijdens de asielprocedure uit te breiden. Je inhoudelijke kennis rondom de toelatingsprocedure wordt verdiept. Dit draagt bij aan een zorgvuldige asielprocedure van onze doelgroep. Na het volgen van de cursus heb je kennis van:
• De integrale geloofwaardigheidsbeoordeling en werkinstructie 2014/10 van de IND
• Andere relevante werkinstructies
• De voorwaarden en procedure voor een opvolgende aanvraag
• Vormen van kwetsbaarheid

Aan de hand van een dossier oefenen we met praktische juridische ondersteuning tijdens de asielprocedure, onder meer door het gebruik van VluchtWeb.
Doelgroep Medewerkers van VluchtelingenWerk die zich bezighouden met de juridische begeleiding van cliënten tijdens de asielprocedure en/of voorafgaand aan opvolgende aanvragen.
Vooropleiding Deze cursus is geschikt voor meer ervaren juridisch begeleiders. Dit betekent dat je:
• Minimaal een half jaar ervaring hebt met de juridische begeleiding van asielzoekers, binnen of buiten VluchtelingenWerk.
• De (tweedaagse) cursus Toelating hebt gevolgd.
• De Workshop Vluchtverhaalanalyse hebt gevolgd
• Overweg kunt met VluchtWeb
Omschrijving Inhoud:
Ochtend
Tijdens de cursusdag wordt na een kennismakingsoefening het juridisch kader geschetst van de integrale geloofwaardigheidsbeoordeling. Vervolgens werken we in subgroepen voor een casus uit hoe we deze kunnen ondersteunen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van VluchtWeb. Door de theorie toe te passen op een casus krijg je handvatten geboden ten gunste van de juridische begeleiding van asielzaken en de ondersteuning van de geloofwaardigheid.

Middag
In de middag wordt aan de hand van casuïstiek de theorie over opvolgende aanvragen behandeld.

Praktisch:
De cursus Toelating Vervolgd omvat één cursusdag voorafgegaan door een voorbereidingsopdracht. Omdat we aan de slag gaan met VluchtWeb vragen we deelnemers om zo mogelijk zelf een laptop mee te brengen. Wil je een tablet meenemen i.p.v. een laptop, probeer dan eerst thuis uit of je er goed mee kunt werken op Vluchtweb (o.a. het selecteren van subthema’s kan lastig zijn).

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingDag 1Dag 2LocatieVrije plaatsenInschrijven
Cursus Toelating Vervolgd20-05-202020-05-2020Zwolle8Inschrijven
Cursus Toelating Vervolgd23-06-202023-06-2020Utrecht0VOL!
 
Cursus Toelating VervolgdOp de wachtlijstInschrijven