Cursus Terugkeer(beleid) en rol VluchtelingenWerk

Doel “Als asielzoekers tijdens de asielprocedure niet aannemelijk kunnen maken dat zij recht hebben op bescherming of op verblijf in Nederland dan moeten zij Nederland binnen een vastgestelde termijn verlaten. Doen ze dit niet dan kan er een inreisverbod opgelegd worden” .

Kennis over dit terugkeerbeleid en de visie daarop van Vluchtelingenwerk en hoe we vanuit die visie aan het werk gaan staan centraal tijdens de cursus .
Doelgroep Deze cursus is bedoeld voor medewerkers (zowel in de gemeente als in de centrale opvang) die zich bezighouden met de begeleiding van (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers.
Vooropleiding • Basiscursus,
• Cursus Toelating 1 & 2
• Workshop VVA
Na aanmelding en bevestiging deelname aan de cursus ontvang je een voorbereidingsopdracht, het lezen ter voorbereiding kan 2 uur in beslag nemen.
Omschrijving Na het volgen van de cursus heb je :
• kennis van het nationale terugkeerbeleid
• kennis van het juridisch kader van dit beleid
• inzicht in instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid
• inzicht in rol en taak van medewerkers van Vluchtelingenwerk in de begeleiding bij terugkeer
• inzicht in de standpunten van Vluchtelingenwerk t.a.v. het terugkeerbeleid

Praktisch:
• De cursus start om 10.00 uur en duurt tot 16.30 uur
• De cursus wordt centraal aangeboden en is ook aan te vragen op locatie als er tenminste 10 deelnemers op locatie zijn.

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingStartdatumEinddatumLocatieVrije plaatsenInschrijven
 
Cursus Terugkeer(beleid) en rol VluchtelingenWerkOp de wachtlijstInschrijven