Cursus Voorlichting Dublin

Doel - Deelnemers zijn bekend met de hoofdlijnen van de wet- en regelgeving rondom de Dublinverordening.
- Deelnemers zijn bekend met de beperkte, met name voorlichtende, rol van VluchtelingenWerk rondom cliënten met een Dublin-claim.
- Deelnemers zijn bekend met het doel, de opzet en werkwijze van het script voorlichting Dublin en de daarbij behorende tafelmap.
- Deelnemers kennen een paar uitgangspunten van een adequate en effectieve voorlichting rondom Dublin.
- Deelnemers kunnen, met behulp van het script en de tafelmap, een cliëntgerichte voorlichting over de Dublinprocedure verzorgen.
Doelgroep De cursus is voor medewerkers in de CENTRALE OPVANG van VluchtelingenWerk met de specifieke taak voorlichting Dublin.
Vooropleiding De basiscursus en cursus Toelating 1 & 2 hebben gevolgd en de e-learning Dublin. De deelnemer heeft enige ervaring in de juridische begeleiding van cliënten. En heeft zo mogelijk al meegelopen met collega’s tijdens een voorlichting over Dublin.
Als vervolg op de cursus wordt de training Voorlichting aanbevolen.
Omschrijving Ochtend:
Ter voorbereiding hebben deelnemers de e-learning Dublin gevolgd en bijbehorende opdrachten gemaakt.

Aan de hand van een casus wordt de wet- en regelgeving van Dublin verduidelijkt. Er wordt ingegaan op onderwerpen als:
- de Dublinprocedure
- de criteria vaststelling verantwoordelijke staat
- afwijken van de criteria
- overname, terugname en termijnen
- de vindplaats van actuele informatie over Dublinlanden

Middag:
Ter voorbereiding op de workshop hebben deelnemers het script en de tafelmap voorlichting Dublin globaal doorgenomen.

In de middag richten we ons op de belangrijkste voorwaarden en uitgangspunten voor een effectieve voorlichting Dublin. Daarbij wordt het hoe en waarom van het werken met een script en tafelmap toegelicht. En wordt er geoefend met elementen uit het script en de tafelmap. Hierdoor zijn deelnemers na afloop in staat om een eenvoudige voorlichting zelfstandig uit te voeren. Daarnaast komt kort de beperkte, vooral voorlichtende rol van VluchtelingenWerk bij Dublin-claimanten aan de orde.

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingStartdatumEinddatumLocatieVrije plaatsenInschrijven
Cursus Voorlichting Dublin27-10-202027-10-2020Online2Inschrijven
 
Cursus Voorlichting DublinOp de wachtlijstInschrijven