Cursus Perspectiefanalyse

Doel Deelnemers kunnen (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers adequaat juridisch begeleiden m.b.t. de aanvraag van diverse reguliere vergunningen. Deelnemers kennen de hoofdlijnen van het formulier perspectiefanalyse en kunnen deze toepassen op een casus. Na het volgen van de cursus:
• Heb je kennis van verschillende reguliere procedures (voorwaarden en vrijstellingen)
• Kun je een inschatting maken van de (m.n. reguliere) mogelijkheden voor je cliënt
• Kun je werken met het perspectiefanalyseformulier
Doelgroep Medewerkers van vluchtelingenwerk die zich bezighouden met (bijna) uitgeprocedeerden en voldoen aan de volgende voorwaarden:
Vooropleiding • Basiscursus gevolgd en;
• Cursus Toelating 1 en 2 gevolgd en;
• Workshop VVA gevolgd en;
• Minimaal 6 maanden werkzaam als juridisch begeleider

Omschrijving Inhoud:
Ochtend
We starten met het inventariseren van knelpunten en vragen.
Vervolgens kijken we naar de aanvraag regulier bepaalde tijd in het algemeen (wat zijn de voorwaarden en de vrijstellingen).
De tweede helft van de ochtend gaan we oefenen met het opstellen van relevante vragen die deelnemers aan cliënten kunnen stellen om op een snelle manier de kansrijkheid van een procedure in te schatten.

Middag
Door middel van casuïstiek worden juridische begeleidingsaspecten, knelpunten en tips rondom verschillende reguliere procedures uitgewisseld.
In groepen werken de deelnemers elk één casus uit en presenteren de uitwerking aan de anderen.

Praktisch:
De cursus Perspectiefanalyse omvat één cursusdag van 10:00-16:30 uur.

De cursus wordt voorafgegaan door een lees/voorbereidingsopdracht. De geschatte tijdsinvestering hiervoor is een uur. In verband met het gebruik van diverse introducties die nodig zijn voor het uitwerken van casuïstiek in de middag vragen we deelnemers om zo mogelijk zelf een laptop mee te brengen. Wil je een tablet meenemen i.p.v. een laptop, probeer dan eerst thuis uit of je er goed mee kunt werken op Vluchtweb (o.a. het selecteren van subthema’s kan lastig zijn)

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingStartdatumEinddatumLocatieVrije plaatsenInschrijven
 
Cursus PerspectiefanalyseOp de wachtlijstInschrijven