Landendag Eritrea (voor Juridische begeleiders)

Doel Sinds begin 2018 is de IND asielaanvragen van Eritreeërs meer inhoudelijk gaan toetsen op geloofwaardigheid van met name ontduiking dienstplicht en illegale uitreis, wat tot gevolg heeft dat meer aanvragen worden afgewezen

Tijdens de landendag Eritrea Juridisch wordt ingegaan op de ondersteuning ter voorbereiding van Eritreeërs op de asielprocedure en bij het maken van VVA’s voor Eritreeërs.

De landendag Eritrea Juridisch is bedoeld om juridische begeleiders van VluchtelingenWerk beter in staat te stellen Eritrese asielzoekers en vluchtelingen te begeleiden tijdens hun asielprocedure.
Doelgroep Medewerkers die zich bezighouden met de juridische begeleiding. Houd je je bezig met maatschappelijke begeleiding van Eritreeërs, schrijf je dan in de voor de reguliere landendag Eritrea via het opleidingsportaal.

NB. Gezinshereniging van Eritreeërs vormt GEEN onderdeel van het programma van deze landendag Juridisch. Dit is wel een onderdeel van de reguliere landendag Eritrea.
Vooropleiding Toelating 1 & 2 hebben gevolgd en al enige tijd werkzaam zijn als juridisch medewerker.
Omschrijving De Landendag wordt inhoudelijk verzorgd door de heer Binyam Andebrhan. Binyam is afkomstig uit Eritrea en werkzaam geweest als hoofd Asiel bij VluchtelingenWerk Nederland. Daarna heeft hij voor diverse welzijnsorganisaties gewerkt. Tegenwoordig is hij zelfstandig trainer en adviseur.

Marije Jongejan is werkzaam als regiospecialist Afrika op het landelijk bureau van VluchtelingenWerk. Marije zal ingaan op de actuele ontwikkelingen in het asielbeleid ten aanzien van Eritreeërs.

Op de landendag Eritrea zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:
– VVA gespreksvoering met Eritreeërs
- Twijfel aan leeftijd bij amv’ers
– Illegale uitreis
– Ontduiking diensplicht en desertie
– Documenten
- Aandachtspunten begeleiding VluchtelingenWerk

Tijdens de landendag is er volop mogelijkheid om uw inhoudelijke vragen te stellen en met collega’s in gesprek te gaan over een aantal begeleidingsaspecten.

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingDag 1Dag 2LocatieVrije plaatsenInschrijven
 
Landendag Eritrea (voor Juridische begeleiders)Op de wachtlijstInschrijven