Training Bijwonen Nader Gehoor

Doel Eén van de taken van VluchtelingenWerk in de aanmeldcentra is het bijwonen van nader gehoren. De training bijwonen is geschikt voor medewerkers van VluchtelingenWerk op de aanmeldcentra die regelmatig nader gehoren bijwonen. De training is gericht op het verhelderen van rollen en posities van de diverse betrokkenen tijdens het nader gehoor, op effectief signaleren en effectief interveniëren tijdens het nader gehoor. Om deze taak goed te kunnen vervullen is de training opgebouwd uit diverse oefeningen gericht op het correct uitoefenen van deze taak.
Doelgroep Medewerkers van VluchtelingenWerk op de aanmeldcentra die nader gehoren bijwonen.
Vooropleiding Basiscursus
Cursus Toelating 1 & 2
Workshop Vluchtverhaalanalyse (VVA)
Omschrijving De training start met het uitwisselen van eigen ervaringen op het terrein van bijwonen van de nader gehoren en het afbakenen van de rol en positie van de betrokkenen bij het nader gehoor (asielzoeker, IND, tolk en VluchtelingenWerker).

- Door middel van een oefening ‘voorbereiding op het bijwonen’ leren deelnemers snel relevante signalen uit dossierstukken te halen. We bekijken wat relevante signalen zijn om tijdens het nader gehoor te noteren.
- De deelnemers oefenen om in korte tijd aan cliënt helder te maken wat hun rol is tijdens het nader gehoor.
- Deelnemers onderzoeken de factoren waarvan we uit ervaring weten dat ze het nader gehoor negatief kunnen beïnvloeden en vergroten hiermee hun waarnemingsvermogen. Er wordt geoefend met het goed onderscheiden van wat je waarneemt en hoe je je waarneming inkleurt. Dat is cruciaal bij signalering tijdens het nader gehoor. Hoewel je als toehoorder bij de nader gehoren zit is het van belang dat je je bewust bent van communicatieve posities en effecten ervan bij een eventuele interventie of bij het aannemen van een houding.
We verkennen dit door middel van de Roos van Leary.

In de middag van de tweede dag wordt er geoefend met zelf ingebrachte praktijksituaties waarbij een acteur wordt ingezet.

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingStartdatumEinddatumLocatieVrije plaatsenInschrijven
 
Training Bijwonen Nader GehoorOp de wachtlijstInschrijven