Training Interculturele Communicatie (ICC)

Doel Na deze training:
• Weet je hoe ‘gevlucht zijn’ van invloed kan zijn op het omgaan met cultuurverschillen.
• Kun je (beter) onderscheid maken tussen gedrag en intentie
• Heb je zicht op hoe je in je eigen communicatie aanpassingen kunt doen om de communicatie met client te verbeteren.
• Heb je nagedacht over hoe je eigen normen en waarden invloed hebben op de communicatie met vluchtelingen.
• Heb je ervaren hoe jij zelf reageert in een onbekende situatie waar je geen gebruik kan maken van taal.

LET OP: Tijdens de training krijg je GEEN achtergrond informatie over de herkomstlanden van asielzoekers en vluchtelingen. Hiervoor verwijzen we naar de landendagen.
Doelgroep Medewerkers van Vluchtelingenwerk die cliënten begeleiden.
Vooropleiding De basiscursus gevolgd hebben.
De voorbereidende e-learning gedaan hebben.
Omschrijving Inhoud:
Dag 1:
We staan stil bij welke (culturele) aspecten een rol kunnen spelen in de communicatie met en begeleiding van cliënten. Dit doen we zowel door na te denken over (de Nederlandse) cultuur als ook door stil te staan bij onze eigen normen en waarden.
Uitgaande van het feit dat cultuurverschillen er simpelweg zijn en je er dus mee om moet (leren) gaan, krijg je een aantal handvatten aangereikt om op een weloverwogen manier cultuurverschillen een plek te geven in de begeleiding.
De eerste dag sluiten we af met een intercultureel kaartspel.

Dag 2:
We focussen vandaag allereerst op diversiteit bij zowel onszelf als de client om van daaruit op zoek te gaan naar mogelijke overeenkomsten tussen onszelf en de client en hoe ons dat in de begeleiding kan helpen.
Omdat communicatie niet alleen beïnvloed wordt door cultuur, maar ook bijvoorbeeld persoonlijkheid, oefenen we aan de hand van de Roos van Leary met verschillende posities die je in de communicatie kunt innemen.
Hierna analyseren we een praktijksituatie van een van de deelnemers om te komen tot een aantal concrete tips over hoe om te gaan met de - al dan niet culturele - lastige zaken uit de casus.
Het laatste dagdeel oefenen we praktijksituaties waarin een trainingsacteur de rol van cliënt op zich neemt.

Praktisch
• Het betreft een tweedaags programma inclusief overnachting.
• Tijden:
Dag 1: 13.00 uur - 20.00 uur (aankomst vanaf 12.30 uur)
Dag 2: 09.00 uur - 16.30 uur
• Deze training is ook op locatie aan te vragen via t-o@vluchtelingenwerk.nl (minimaal 8 deelnemers)

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingStartdatumEinddatumLocatieVrije plaatsenInschrijven
 
Training Interculturele Communicatie (ICC)Op de wachtlijstInschrijven