Training Voorlichting in de rust- en voorbereidingstermijn (RVT)

Doel
Doelgroep Medewerkers van Vluchtelingenwerk in de POL en op AC Schiphol die regelmatig voorlichting over de asielprocedure geven.

Vooropleiding De Basiscursus, Cursus Toelating 1 en 2 en de Workshop VVA hebben gevolgd.
Omschrijving Een belangrijke taak van VluchtelingenWerk tijdens de rust- en voorbereidingstermijn (RVT) is het geven van voorlichting over de
asielprocedure aan asielzoekers. Deze training biedt de deelnemers aandachtspunten en oefeningen voor het geven van individuele en
collectieve voorlichting tijdens de RVT.
In deze training ben je vooral veel bezig met oefenen van voorlichtingsvaardigheden, het delen van ervaringen en het reflecteren op je eigen rol en positie als medewerker van
VluchtelingenWerk. De training richt zich primair op de vaardigheid van het voorlichten. Kennis over de inhoud van de voorlichting wordt als bekend verondersteld.
Na deze tweedaagse training:
• heb je tips en ervaringen uitgewisseld over de eigen manier van voorlichten,
• weet je waar je staat in de keten van voorlichtingsmomenten en informatieoverdracht,
• weet je dat de boodschap beter aankomt als je aansluit bij degene die je voorlicht,
• kijk je bewust naar allerlei signalen van degene aan wie je voorlicht,
• kies je bewust hoe en op welke signalen je reageert tijdens de voorlichting,
• focus je bij de voorlichting op het maken van contact.
• heb je feedback gehad op je eigen manier van werken.

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingStartdatumEinddatumLocatieVrije plaatsenInschrijven
 
Training Voorlichting in de rust- en voorbereidingstermijn (RVT)Op de wachtlijstInschrijven