Training Begeleiden naar zelfredzaamheid

Doel De begeleiding van vluchtelingen kan op verschillende manieren worden vorm gegeven. In Begeleiden naar zelfredzaamheid I wordt ingegaan op hoe je vanuit een meer sturende rol toch oog kunt houden voor de zelfredzaamheid en de eigen mogelijkheden van de cliënt. In Begeleiding naar zelfredzaamheid II wordt ingegaan op hoe je een niet-sturende rol (de coachende rol) kunt vormgeven en welke vaardigheden daarbij nodig zijn.

In deze training leer je:
• Te beoordelen of een cliënt / situatie een expert, adviseur of coach nodig heeft
• Op een planmatige wijze te begeleiden en daarbij aan te sluiten bij de wensen én mogelijkheden van de cliënt

De voordelen voor jouw dagelijks werk zijn:
• Je werkt samen met je cliënt in plaats van voor je client, wat op termijn tijdswinst oplevert.
• Je deelt verantwoordelijkheden met client

Doelgroep Medewerkers decentraal van VluchtelingenWerk die cliënten begeleiden.
Vooropleiding Basiscursus gevolgd.
Omschrijving Inhoud:
In de training komt het volgende aan bod:
- De mogelijke ondersteuningsbehoefte van de cliënt
- Op welke verschillende manieren je de begeleiding vorm kunt geven (rollen in de begeleiding)
- Vaardigheden en gesprekstechnieken die van belang zijn bij de verschillende rollen
- De praktijk: oefenen met de verschillende rollen aan de hand van (eigen) praktijksituaties

Praktisch:
- Het betreft een ééndaags programma van 10.00 uur tot 16.30 uur
- Deze training is ook op locatie aan te vragen via t-o@vluchtelingenwerk.nl (minimaal 8 deelnemers)
- Tijden: 10.00 uur tot 16.30 uur

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingStartdatumEinddatumLocatieVrije plaatsenInschrijven
Training Begeleiden naar zelfredzaamheid01-12-202001-12-2020Zwolle0VOL!
 
Training Begeleiden naar zelfredzaamheidOp de wachtlijstInschrijven