Themadag Gezinshereniging

Doel
Doelgroep Deze dag is bedoeld voor alle medewerkers van VluchtelingenWerk die de cursus Gezinshereniging inmiddels hebben gevolgd en al een tijdje werkzaam zijn. De kennis rondom de aanvraagprocedure, etc. wordt als bekend verondersteld.
Vooropleiding
Omschrijving De jaarlijkse themadagen Gezinshereniging worden georganiseerd door T&O in samenwerking met medewerkers van het Landelijk Bureau van de afd. Belangenbehartiging en Expertise.

Tijdens de themadag zullen we in de ochtend actualiteiten en ontwikkelingen bespreken ten aanzien van gezinshereniging en een spreker uitnodigen op een specifiek onderwerp. In de middag vinden er workshops plaats over een aantal deelonderwerpen rondom gezinshereniging.

Het programma ziet er als volgt uit:

OCHTEND:

Actualiteiten/recente ontwikkelingen: door beleidsmedewerker Ariane den Uyl en consulenten Stefanie Pijnenburg en Barbara Bierhuizen
Aan de orde komen onder andere:
- overschrijding nareistermijn
- bewijsnood bij Eritrese nareiszaken
- feitelijke gezinsband
- peilmoment AMV’s
- toestemmingsverklaringen achterblijvende ouder
- achterstanden/lange duur procedures

UNHCR:
In dit onderdeel staat het onlangs in december jl. verschenen rapport van UNHCR "No family torn apart" over gezinshereniging van vluchtelingen centraal. Luke Korlaar, Protection officer van UNHCR, zal vertellen over de visie van UNHCR op gezinshereniging en de aanbevelingen uit het rapport en in welke situaties UNHCR benaderd kan worden om te faciliteren in de procedure.

MIDDAG WORKSHOPS/VERDIEPING:

1. Actuele ontwikkelingen bij de Nederlandse ambassades
Martijn van Lith, senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Buitenlandse zaken, gaat in deze workshop in op de actuele ontwikkelingen op de Nederlandse ambassades ten aanzien van het aanvragen en afgeven van LP's en mvv's. Deelnemers krijgen meer achtergrond over de procedures die doorlopen moeten worden voordat gezinsleden de mvv krijgen, hoe de dienstverlening wordt verbeterd, achterstanden bij de ambassades en praktische tips hoe alles zo soepel mogelijk kan verlopen.

2. Workshop door medewerkers van de IND
In deze workshop zullen medewerkers van de IND in gaan op de meest actuele onderwerpen die bij nareis spelen. Er zal voldoende gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.

3. Uitwisseling van ervaringen
In deze workshop staat uitwisseling van ervaringen en praktische tips centraal.

4. Workshop door medewerkers van IOM
IOM zal in deze workshop ingaan op de services die zij bieden bij gezinshereniging: de volledige assistentie en de beperkte assistentie in de vorm van de predeparture service en wat het verschil er tussen is. Verder komen aan de orde vragen als: Wat is het voordeel om hulp van IOM in te schakelen, welke assistentie biedt IOM in zaken waarbij kinderen alleen moeten reizen, in welke gevallen moet een Power of Attorney worden opgemaakt, en welke uitreisformaliteiten gelden er? Tijdens de workshop is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingDag 1Dag 2LocatieVrije plaatsenInschrijven
 
Themadag GezinsherenigingOp de wachtlijstInschrijven