Workshop Vluchtverhaalanalyse

Doel Vluchtverhaalanalyse (VVA) is een belangrijk hulpmiddel voor een planmatige aanpak van de begeleiding bij de asielprocedure. In deze workshop wordt geoefend met de toepassing van de methodiek VVA en met het opstellen van relevante vragen die nodig zijn om gesprekken met cliënten te voeren in het kader van de VVA.  We doorlopen alle fasen van VVA aan de hand van 6 stappen

Bijzonderheden:
Deze cursus kan ook op locatie aangevraagd worden bij T-O@vluchtelingenwerk.nl.
Doelgroep Medewerkers van VluchtelingenWerk die zich bezighouden met de kerntaak juridische begeleiding en actief bezig zijn met vluchtverhaalanalyse.
Vooropleiding - Basiscursus
- Toelating 1 & 2
- Huiswerkopdracht : e-learning-module VVA (op Intranet) en werkdocument VVA hoofdstuk 5 en 6.

Omschrijving Uitgangspunt is dat deelnemers via de e-learning module VVA en het werkdocument VVA kennis hebben gemaakt met de uitgangspunten en werkwijze van vluchtverhaalanalyse. Hieraan wordt in de cursus slechts aandacht besteed als deelnemers er nog vragen over hebben.

Dag 1
We bespreken de aandachtspunten bij de introductie van VVA aan een cliënt en besteden aandacht aan dossierstukken die voor een VVA nodig zijn. Vervolgens oefenen we met de methodiek van de vijf V’s aan de hand van korte filmpjes met vluchtverhalen. : We oefenen a/d hand van globale informatie uit een vluchtverhaal (nu op papier) met de 5 V’s.
Hierna volgt een korte introductie over (het belang van) landeninformatie en krijgen de deelnemers informatie over het zoeken naar landeninformatie.
Tot slot krijgen de deelnemers een huiswerkopdracht toegezonden, deelnemers worden ook verzocht om landeninformatie op te zoeken. De tweede dag werken we de hele dag met dit dossier.

Dag 2
In de ochtend wisselen we de bevindingen van de huiswerkopdracht uit. We focussen op de kernvragen van de vijf V’s, op relevante vervolgvragen aan de cliënt en op vervolgvragen aan de landeninformatie. We bespreken ook de actiepunten die hieruit naar voren komen. Vervolgens besteden we kort aandacht aan de elementen waaraan een goede samenvatting van het vluchtverhaal moet voldoen.
Aan de hand van het voornemen tot afwijzen wordt het actieplan (zo nodig) bijgesteld.
Aan het eind van de dag bespreken we de (reële) stand van zaken in deze zaak en brainstormen we over de uitvoer van VVA in de praktijk.

Tussen dag 1 en dag 2 moeten deelnemers een pittige huiswerkopdracht maken. Geschatte tijdsinvestering voor die huiswerkopdracht is minimaal 5 uur.

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingDag 1Dag 2LocatieVrije plaatsenInschrijven
Workshop Vluchtverhaalanalyse02-06-202009-06-2020Zwolle6Inschrijven
Workshop Vluchtverhaalanalyse04-06-202011-06-2020Utrecht10Inschrijven
 
Workshop VluchtverhaalanalyseOp de wachtlijstInschrijven